Skjul søk

Vekst vil kreve omlegging og mer kunnskap

13.01.2015

Gjøres ting riktig er det rom for vekst i norsk havbruk. Kunnskap, spesielt om miljøpåvirkning fra oppdrett, vil være en viktig forutsetning for videre vekst i oppdrettsnæringen.

Rømmingsmeldinger i Hordaland i 2015

13.01.2015

Det har kommet inn åtte rømmingsmeldinger til Fiskeridirektoratet fra oppdrettere i Hordaland i 2015. Sju av dem er i forbindelse med uværet «Nina». En mottok vi før uværet.

Ny forskrift om fangstbasert akvakultur

08.01.2015

Føremålet med den nye forskrifta er å stimulere til utjamning av tilbodet om fersk fisk gjennom heile året, slik at industrien får jamnare tilgang på fersk fisk av høg kvalitet.

Ukjent rømming i Hardanger

23.12.2014

Tips fra oppdrettere og publikum tyder på at det har funnet sted en rømming i Hardanger som ingen har meldt fra om til nå. Oppdretterne i området er informert.

Høring om regulering av leppefisk

22.12.2014

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger på regulering av fisket etter leppefisk og sender nå forslag til regulering for 2015 på høring.