Skjul søk

Rømt fisk i Ålfjorden

27.02.2014

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag melding om rømming fra Rogaland Fjordbruk AS i Ålfjorden. Årsaken skal være et hull i en not.

Rømming i Tysfjord

14.02.2014

Fiskeridirektoratet mottok mandag melding om rømming fra et anlegg i Tysfjord i Nordland, eid av Norlaks Oppdrett AS. Årsaken til rømmingen skal være et hull i en not.

Laks på rømmen i Nordland

28.01.2014

Før helga ble Fiskeridirektoratet region Nordland varslet av Nova Sea om rømming av laks av ukjent omfang fra en lokalitet i Gildeskål kommune. Fisken i merden det er rømt fra veier i snitt vel fire kilo.

Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming

24.04.2018

Smolt som går ut gjennom noten like etter utsett kan forklare mye av den rømte laksen i elvene. Samsvar mellom smoltens størrelse og notens maskeåpning vil kunne redusere rømmingstallene.

Om framdriften i arbeidet med grøne løyve

17.01.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.