Skjul søk

Alle 104 søknader om utviklingstillatelser er behandlet

02.05.2019

– Det har blitt sagt at vi har vært strenge siden det er et relativt lite antall søknader som har gått igjennom, men vi er trygge på at vi har gjort faglige gode vurderinger basert på kriteriene som ligger til grunn for ordningen.

Avklaring om utviklingstillatelser

30.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknad fra Mowi AS om 36 utviklingstillatelser til konseptet AquaStorm. Direktoratet har også avslått søknad fra Aquantum Leap AS om 24 utviklingstillatelser til konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k.

Avklaring om utviklingstillatelser

26.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Reset tilbakemelding om at deres konsept vurderes å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet har avslått Floating Fish Farming Unit AS sin søknad om 10 utviklingstillatelser til et konsept med lakseoppdrett i skip.

Avklaring om utviklingstillatelser

12.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknader om utviklingstillatelser fra Pelaqua Farming AS, Deltamerden AS og Unitech Salmo Solar AS.