Du er her:

Avklaring om utviklingstillatelser

Oppdatert: 23.11.2018

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Viteq Farming AS sin søknad om 32 utviklingstillatelser til konseptet «Viteq Zero Zero». Direktoratet har også avslått søknad fra Fleximerd AS om 2 utviklingstillatelser til konseptet «Fleximerd».