Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Hordaland

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks ved Sotra og Fana, og ønsker nå flere tips om rømt fisk i områdene.

Meldingene fra Kårtveitpollen ved Ågotnes på Sotra dreier seg om oppdrettslaks i størrelsen 2-6 kilo. I Fana dreier det seg om oppdrettslaks i størrelsen 0.5-1.5 kilo.

Fiskeridirektoratet er i kontakt med aktuelle oppdrettsselskap og har blant annet bedt dem kontrollere nøtene i anleggene. Det er så langt ingen oppdrettere som har meldt om rømming av laks i områdene.

For å få et bedre bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 03.10.2018