Du er her:

Inngått avtale med Norconsult

Oppdatert: 10.09.2018

Fiskeridirektoratet har inngått avtale med Norconsult om leveranser av tekniske grunnlagsdokumenter for utviklingstillatelser.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett ble Fiskeridirektoratet tilført ekstra midler til kjøp av mer-kapasitet for utarbeidelse av tekniske dokumenter til bruk i saksbehandlingen av utviklingstillatelser.

– I den forbindelse ble det lyst ut et anbud, som Norconsult vant, sier Anne B. Osland, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet. 

Godt i gang

Atlantis. Foto: © Atlantis Subsea Farming

– I vurderingen av søknader om utviklingstillatelse er det nødvendige med tekniske grunnlagsdokument hvor det gjøres tekniske vurderinger av de omsøkte konseptene opp mot regelverket og retningslinjene. Norconsult har allerede fått opplæring i utarbeidelse av de tekniske dokumentene, og er godt i gang med leveransene, sier sivil-ingeniør Knut Eikeset i Fiskeridirektoratet.

Selve vurderingen av hvorvidt den enkelte søknad får utviklingstillatelser er det fortsatt Fiskeridirektoratet som vurderer og avgjør.

– Vi er trygge på at Norconsults bidrag vil føre til kortere saksbehandlingstid av søknadene, sier Anne B. Osland.

Norconsult bruker Akvaplan-niva, INAQ AS, Lloyds Register som underleverandører i sin kjernegruppe; samt DIMB Consult AS, Sintef Ocean i en utvidet referansegruppe.