Ønsker tips om rømt regnbueørret i Hordaland

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt regnbueørret og ønsker at flere melder inn slike fangster i området.

Meldingene fra publikum dreier seg om regnbueørret i størrelsen 1-2 kg. Fangstene er tatt ved Eikelandsosen, Sævareid og i Oselva.

Fiskeridirektoratet ser fangstene i sammenheng med en hendelse ved Lerøy Vest sitt anlegg Djupestallen ved Tysnes 22. august.

For å få et godt bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Oppdatert: 31.08.2018