Du er her:

Prioriterer anleggssertifikat på tilsyn i 2018

Oppdatert: 03.07.2018

Et av de prioriterte områdene for Fiskeridirektoratets tilsyn med oppdrettsnæringen i 2018, er å sjekke at alle flytende anlegg har gyldig anleggssertifikat og dermed driver lovlig.

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

- Alle flytende akvakulturanlegg skal ha et gyldig anleggssertifikat. Sertifikatet dokumenterer at anlegget er prosjektert og utført i henhold til kravene i NYTEK-forskriften, og dermed holder forsvarlig teknisk standard som kan bidra til å hindre rømming fra anlegget, sier fungerende seksjonssjef på tilsynsseksjonen i Kyst- og havbruksavdelingen, Henrik Rye Jakobsen.

Oppdretter må sørge for at anleggssertifikatet til enhver tid er oppdatert og at driften av anlegget er i samsvar med kravene i NYTEK-forskriften. I de tilfellene der det er gjort endringer i anleggskonfigurasjonen, eller er brukt ekstrautstyr som vil ha betydning for anleggssertifikatets gyldighet, skal oppdretter sørge for at dette er ivaretatt i gjeldende sertifikat.

Må fornyes hvert femte år

1. juli 2013 ble kravet om gyldig anleggssertifikat innført.

- Ettersom sertifikatene har en varighet på fem år, vil det i 2018 og i årene fremover være svært mange som må fornye anleggssertifikatene sine. Dette er noe av årsaken til at Fiskeridirektoratet prioriterer dette i årets tilsynsarbeid, sier Rye Jakobsen.

Prioriterer etter vurdert risiko

Det er Fiskeridirektoratets regioner som utfører det operative tilsynet med oppdrettsnæringen, og det er de prioriterte områdene som skal tillegges størst vekt. De nasjonalt prioriterte tilsynsområdene velges ut for et år om gangen etter en risikovurdering basert på den samlede kunnskapen og erfaringen i direktoratet.