Du er her:

Ønsker tips om rømt fisk i Sørfjorden i Tysfjord

Oppdatert: 26.07.2018

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om at det er fanget rømt oppdrettslaks i Sørfjorden i Tysfjord kommune, og vi ønsker å bli kontaktet hvis det er flere som har fanget oppdrettsfisk i området.

Meldingene fra publikum dreier seg om laks i størrelsen 3-6 kg. 

Det er så langt ingen oppdrettere som har meldt om rømming av laks i området. Vi er i kontakt med aktuelle oppdrettsselskap og har blant annet bedt dem om å kontrollere nøtene i anleggene. 

Frem til 24.07.2018 har vi fått melding om at laksefiskere har fanget 20 fisk, og disse vil vi ta prøver av med tanke på eventuell sporing. 

Ønsker tips

For å få et bedre bilde av omfanget og spredningen, ønsker vi fortsatt flere tips fra publikum. Dersom flere fanger fisk som kan være rømt oppdrettslaks, ønsker vi å få tilgang til fisken for prøvetaking. Du kan kontakte FMC, Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.