Du er her:

52 000 laks rømte i Flatanger i vinter

Oppdatert: 15.05.2018

Etter telling er det klart at det rømte 52.000 laks fra Marine Harvest sitt anlegg i Flatanger kommune i vinter.

Fisken i merden ble i denne uken telt ved hjelp av brønnbåt. Det skulle stå 138 000 fisk i nota. Tellingen viste at det stod 86 000 fisk i nota, en differanse på 52 000.

Meldte rømming i februar

Marine Harvest Norway AS meldte den 14. februar om mistanke om rømming da det ble oppdaget en fire meter lang flenge i ei not på lokaliteten «Austvika» i Jøssundfjorden. 

På grunn av skadeomfanget ble det den 16. februar gitt pålegg om at nota skulle tas opp og skiftes ut.

Det ble også gitt pålegg om at fisken i nota skulle telles for å kunne fastslå hvorvidt det var rømt fisk under hendelsen.

Dyrevelferd gav utsatt frist

Austvika ligger i en fjord, og det er derfor svært lav sjøtemperatur vinterstid.

Håndtering av fisk ved så kalde sjøtemperaturer kan være uheldig med hensyn til dyrevelferd, og fare for vintersår på fisken. Det ble derfor, i samråd med Mattilsynet, gitt utsatt frist for å gjennomføre pålegg om telling.

Selskapet er i ferd med å kontrollere tellingen manuelt, noe som kan medføre en justering av rømmingstallene.