Fiskeridirektoratet ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Sør-Trøndelag

Fiskeridirektoratet har de siste ukene fått melding om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks to steder i Sør-Trøndelag. Det dreier seg om henholdsvis Frøya og Fillfjorden på Hitra. Fisken er i størrelsen 2 - 3.5 kg.

Direktoratet har tett oppfølging mot aktørene i begge områder for å finne kilde og mulig årsak.

Vi ønsker flere tips

For å få bedre oversikt over omfanget og hvordan fisken sprer seg, ønsker Fiskeridirektoratet å få inn flere tips om fangst fra fritidsfiskere og andre.

Ring vår døgnåpne vaktsentral, telefon 03415.

Gjeldende fiskeregler må følges.

Oppdatert: 30.10.2017