Meld rømming elektronisk

Fra og med 1. februar 2019 må rømming og mistanke om rømming meldes elektronisk via Fiskeridirektoratets Min side. Løsningen er enkel og sikker. Gamle papirskjema kan ikke lenger brukes.

Fiskeridirektoratet lanserte i desember 2017 elektronisk rømmingsmelding i Min side. Mange virksomheter har tatt i bruk den nye løsningen, men Fiskeridirektoratet får fremdeles inn en del meldinger på det gamle skjemaet.

Fra og med 1. februar 2019 forventes det at alle meldinger av denne typen sendes fra Min side, og de gamle papirskjemaene fases ut.

Min side på fiskeridir.no er en sikker kommunikasjonskanal mellom Fiskeridirektoratet og den enkelte næringsaktør, hvor man logger på med ID-porten.

Styring av roller på Altinn.no

Selskapet må sørge for at alle ansatte som kan komme i en situasjon der de er pliktig å melde om rømming eller mistanke om rømming har nødvendig tilgang til selskapets datasystemer, slik at melding kan sendes i Min side.

Hvis du jobber i et selskap, men får beskjed på Min side om at du ikke er tilknyttet et selskap, betyr det at du ikke er tildelt en rolle for selskapet i AltInn og heller ikke kan melde rømming. Da må de som skal bruke rømmingsskjemaet bli tildelt en rolle for dette på vegne av selskapet. Dette gis via Altinns rollestyring.

Det er tilstrekkelig at de har en hvilken som helst rolle på vegne av bedriften. Den rollen som gir færrest rettigheter er rollen «Utfyller/innsender», og den er tilstrekkelig for å kunne bruke Fiskeridirektoratets Min side.

Veiledning: Trinn for trinn: Hvordan tildele roller i Altinn.no

Innmelding i to trinn

Innmeldingen skal fremdeles skje i to steg. Rømmingsskjema del 1 skal sendes straks rømmingen/mistanken oppdages, og del 2 skal sendes når omfanget er ferdig kartlagt.

Man skal også benytte skjemaet ved rapportering av uønskede hendelser.

I Min side får virksomheten god oversikt over hvilke skjema som er sendt inn og mulighet til å oppdatere viktig informasjon. Man kan også enkelt laste opp vedlegg.

Vær oppmerksom på at tjenesteleverandør vil måtte melde rømming direkte på telefon til FMC.

Veiledning: 

Testet og brukervennlig

Fiskeridirektoratet er opptatt av at Min side-løsningen skal være brukervennlig, og representanter fra næringen har testet og gitt innspill i utviklingsprosessen. Informasjon om virksomheten og aktuell lokalitet hentes automatisk inn i skjemaet for å unngå unødig tidsbruk under utfylling. Løsningen er også tilpasset til mobiltelefon.

Vi oppfordrer til å legge til rette for en positiv kultur rundt det å melde avvik, inkludert rømming og mistanke om rømming.

Ved gjennomgang av rømmingsmelding på Min side under øvelser er det viktig at det ikke trykkes på Send inn, da dette påvirker vår statistikk for rømming. 

Oppdatert: 20.12.2018