Strukturkvoter: kvotefaktor, utløpsdatoer og konvertering