J-178-2020: Midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen, Troms

Gyldig fra: 18.11.2020

Gyldig til: 31.03.2021

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen, Troms

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 18. november 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, og som fisker med nøter som er 75 favner dyp eller mindre, å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen uavhengig av fartøyets største lengde. Fisket avgrenses av følgende linjer:

  Kågen til Vorterøya i en rett linje mellom posisjonene:

  1. N 70° 01,4’ Ø 20° 43,3’
  2. N 69° 59,5’ Ø 20° 38,0’

  Fra Vorterøya til Uløya i en rett linje mellom posisjonene:

  1. N 69° 56,4’ Ø 20° 37,8’
  2. N 69° 54,4’ Ø 20° 34,6’

  Fra Uløya over Lyngen i en rett linje mellom posisjonene:

  1. N 69° 50,5’ Ø 20° 30,8’
  2. N 69° 50,7’ Ø 20° 21,6’

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2021.

  -----------

  NWA/EW