J-175-2020: Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker i Karmsundet og ved Røvær, Rogaland

Gyldig fra: 12.11.2020

Gyldig til: 10.12.2020

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker i Karmsundet og ved Røvær, Rogaland

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. november 2020 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16.

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område i Karmsundet og ved Røvær, Rogaland, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Karmsundet
  1. 59°8´26.8"N           05°17´34.8"Ø
  2. 59°8´22.8"N           05°23´36.3"Ø
  3. 59°18´1.5"N           05°18´28.0"Ø
  4. 59°17´6.6"N           05°24´43.7"Ø

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  1. Ved Røvær
  1. 59°26,0´N               05°08,0´Ø
  2. 59°28,0´N               05°01,0´Ø
  3. 59°29,8´N               05°07,0´Ø
  4. 59°31,0´N               05°07,5´Ø
  5. 59°30,58´N            05°09,0´Ø
  6. 59°28,3´N               05°09,0´Ø
  7. 59°26,6´N               05°09,6´Ø

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 10. desember 2020.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  AH/BJ