AVPUBLISERT ETTER ØNSKER FRA NORD - Kongekrabbe

Hvordan sende aktivmelding, passivmelding og landingsmelding i forbindelse med fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Det skal sendes melding per SMS ved oppstart og avslutning av fangst av kongekrabbe. Det skal også sendes landingsmelding en - 1 - time før levering. Alle SMS sendes til telefonnummer 1933. Dersom meldingen er sendt korrekt vil du motta bekreftelse på at din SMS er mottatt.

Rapporteringsplikten er omtalt i § 10 i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 ° Ø . I forskriften heter det:

«Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Det skal videre sendes en melding om landing en time før fartøy lander fangst i kvoteregulert område».

Hvordan melde seg aktiv?

Aktivmelding skal sendes 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen.

En aktivmelding skal se slik ut:

  • kkk akt (registreringsmerke fartøy) (navn på fartøy) dato klokkeslett

Eksempel for fartøyet Pia F-199-VS:

  • kkk akt F199VS Pia 01.08.2014 14:00

Hvordan melde seg passiv?

En passivmelding skal se slik ut:

  • kkk pas (registreringsmerke fartøy) (navn på fartøy) dato klokkeslett

Eksempel for fartøyet Pia F-199-VS:

  • kkk pas F199VS Pia 01.08.2014 14:00

Landingsmelding

Landingsmelding skal sendes 1 time før fartøyet lander fangst i kvoteregulert område.

En landingsmelding skal se slik ut:

  • kkk (registreringsmerke fartøy) (navn på fartøy) dato/klokkeslett (kvantum kongekrabbe angitt i kilo) (antall teinedøgn [antall teiner x antall døgn teinene har vært i vatnet]) landingssted

Eksempel Fartøyet Pia F-199-VS skal levere ved Arctic Catch 1.august 2014 klokken 16:00. Det rapporteres at man har 345 kg kongekrabbe om bord. Kongekrabbene er fangstet med 9 teiner som har vært i sjøen i 3 døgn (antall teinedøgn blir da 9 x 3=27):

  • kkk F199VS Pia 01.08.2014 16:00 345 27 Arctic Catch

Rapportering på papir

Noen fartøyeiere har fått vedtak i posten om at fangst fra kvoteregulert område også skal rapporteres på eget papirskjema. Dette fylles ut på vanlig måte.

Oppdatert: 31.05.2016