Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Område

Statistikktype

Oppdaterings-periode

Status

05.11.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk

2019

Endelig

05.11.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy og fiskarmanntallet

2019

Endelig

12.11.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-okt 2020

Foreløpig

19.11.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

mai-okt 2020

Foreløpig

26.11.20 Akvakultur Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2019 Publikasjon
26.11.20 Akvakultur Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2019 Endelig

10.12.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-nov 2020

Foreløpig

17.12.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

jun-nov 2020

Foreløpig

17.12.20

Fiske/fangst

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2019

Endelig

         
   

2021

   

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskefartøy

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskermanntallet

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2020

Foreløpig

14.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-des 2020

Foreløpig

21.01.21

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2020

Foreløpig

28.01.21

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2020

Endelig

11.02.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2021 Foreløpig
18.02.21 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2020-jan 2021 Foreløpig
25.02.21 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2020 Foreløpig
         
   

Publisert tidligere i 2020:

   

07.01.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. fylke

2019

Foreløpig

07.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. fylke

2019

Foreløpig

08.01.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2019

Foreløpig

09.01.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-des 2019

Foreløpig

10.01.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. kommune

2019

Foreløpig

10.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. kommune

2019

Foreløpig

16.01.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2019

Foreløpig

16.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. fylke

2019

Foreløpig

23.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet for 2020

2020

Foreløpig

30.01.20

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2019

Endelig

06.02.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. kommune

2019

Foreløpig

13.02.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan 2019

Foreløpig

13.02.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter hovedyrke/biyrke, kjønn, alder pr. fylke

2019

Foreløpig

20.02.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

aug 2019-jan 2020

Foreløpig

20.02.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper pr. fylke

2019

Foreløpig

20.02.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter gjennomsnittsalder

2019

Foreløpig

27.02.20

Fiske/fangst

Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)

2019

Foreløpig

05.03.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

2019

Foreløpig

12.03.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-feb 2020

Foreløpig

19.03.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

sep 2019-feb 2020

Foreløpig

26.03.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

2019

Publikasjon

02.04.20

Fiske/fangst

Økonomisk og bioloigiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

2019

Publikasjon

07.04.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-mar 2020

Foreløpig

16.04.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

okt 2019-mar 2020

Foreløpig

23.04.20

Fiske/fangst

Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2019

Endelig

14.05.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-apr 2020

Foreløpig

20.05.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

nov 2019-apr 2020

Foreløpig

28.05.20

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2019

Publikasjon

28.05.20

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2019

Foreløpig

11.06.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-mai 2020

Foreløpig

25.06.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

des 2019 - mai 2020

Foreløpig

09.07.20

Akvakultur

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

2019

Publikasjon

09.07.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-jun 2020

Foreløpig

16.07.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

jan-jun 2020

Foreløpig

13.08.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-jul 2020

Foreløpig

14.08.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

feb-jul 2020

Foreløpig

10.09.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-aug 2020

Foreløpig

17.09.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

mar-aug 2020

Foreløpig

08.10.20

Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-sep 2020 Foreløpig

22.10.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

mar-sep 2020

Foreløpig

29.10.20

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2019

Endelig