Registre

Oversikt over de ulike registrene på fiskeridir.no.

Akvakulturtillatelser
Her kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter samt få opplysninger om én bestemt konsesjon.

Fartøyregisteret
Gjennom fartøyregisteret kan du hente ut opplysninger om enkeltfartøy, fartøy registrert i bestemte fylker og kommuner og fartøy med bestemt størrelse (største lengde) per dato. Man får presentert informasjon knyttet til selve fartøyet, eier, konsesjoner/deltakeradganger og kvoter. Registeret blir oppdatert daglig.

Fiskermanntallet
Her finner du lister over personer som er registrert i Fiskermanntallet på blad A (deltid) og B (heltid). Registeret blir oppdatert daglig.

Merkeregisteret (BIBSYS Brage FISK)
Er et register over merkepliktige norske fiskefarkoster fra 1920 og frem til og med 2001.

Kjøperregisteret
Inneholder opplysninger om registrerte førstehåndskjøpere av fisk. Registeret blir oppdatert daglig.

Oppdatert: 14.11.2014