Nyheter

Lønnsom tobis-sesong

02.09.2020

Årets tobissesong har vært fantastisk. Norske fartøy har levert tobis til mel- og oljeproduksjon til en førstehåndsverdi som overstiger 870 millioner kroner.

Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet

01.09.2020

Fiskeridirektoratet planlegger ny inspeksjon på Ocean Farming sin havmerd når den er ferdig tømt og fisken er slaktet ut. Etter planen vil dette bli i løpet av uke 37. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.

Rømming på Frohavet

27.08.2020

Fiskeridirektoratet skal fredag 28. august på tilsyn ved Ocean Farming sin havmerd på Frohavet etter at det torsdag ble meldt fra om rømming ved lokaliteten.