Nyheter

Deltakerforskriften for 2021 er sendt på høring

10.09.2020

Fiskeridirektoratet legger opp til at forskriften vil bli fastsatt i medhold av någjeldende § 21 i deltakerloven. Vi legger til grunn at Nærings- og Fiskeridepartementet på et senere tidspunkt vil komme tilbake at regjeringen i Prop. 137 L (2019-2020) har foreslått å endre deltakerloven § 21. 

Avsetningsproblem for kongekrabbe fører til krabbedød

10.09.2020

Det er for tiden problemer med å få avsetning for kongekrabbe. Mye krabbe blir dermed stående usolgt i samleteiner og Kystvakten har konstatert opp mot 60 prosent dødelighet i enkelte samleteiner fordi krabben blir oppbevart lenge.

– Undervisningstillatelser fungerer bra

07.09.2020

Ny rapport viser at undervisningstillatelser innen oppdrettsnæringen i hovedsak fungerer slik de er ment, men at undervisningsinstitusjoner kan bli bedre på internkontroll.

Dusørfiske på Trøndelagskysten

04.09.2020

Det åpnes nå gjenfangstfiske med dusør på kr 500,- pr. rømt oppdrettslaks på Trøndelagskysten. Fiskere må registrere seg før fisking.

– Ingen tjener på lakserømminger

04.09.2020

I sommer har det igjen vært mange rømmingshendelser fra oppdrettsanlegg. Fiskeriministeren er ikke fornøyd, og inviterer nå næringen til møte.