Nyheter

Eitt steg nærare samlokalisering

07.10.2020

Regjeringa foreslår 13 millioner kroner til forprosjekt for nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Forskningskvoter for 2021

06.10.2020

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2021 må sendes innen 31.10.2020.

Invitasjon til hummerfredning

02.10.2020

Fiskeridirektoratet inviterer interesserte kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres ekstra.

Fiskere: Lag rømningshull i teinen din!

02.10.2020

Erfaring fra tokt viser at teiner med korrekt montert rømningshull spøkelsefisker mindre enn teiner uten rømningshull. Vi har derfor laget en film som viser hvordan fritids- og yrkesfiskere kan montere rømningshull i teinene sine. 

Takk, Liv Holmefjord!

01.10.2020

Da er Holmefjords 12 år som fiskeridirektør forbi. Det er selvsagt en viss vemodighet i det, men trøsten er at hun skal fortsette å jobbe i direktoratet og bidra med sin brede kunnskap om næringene og forvaltningen.

100 tonn fiskeredskap fjernet fra havbunnen

01.10.2020

I løpet av Fiskeridirektoratets opprenskingstokt i august og september mellom Ålesund og Svalbard er det fjernet om lag 100 tonn med mistet og etterlatte fiskeredskaper og fiskeutstyr. Dette bidrar til reduksjon i spøkelsesfiske og er også et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling.