Nyheter

Fiskarmanntalet 2021

04.11.2020

Framlegg til fiskarmanntal for 2021 er sett opp og blir lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2020 og tre veker framover.

Lakserømming i Sognefjorden

30.10.2020

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Tombre Fiskeanlegg AS i Vadheimsfjorden i Høyanger.