Elin Winsents

E-post:

Telefonnummer: 468 04 156

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Lisens av norske fartøy i EU-sonen og norske fartøy i færøysk farvann, publisering av j-meldinger, ansvarlig for j-meldingsdatabasen, utkjøring av lister for kvalitetssikring av j-meldingsdatabasen hvert kvartal, IT-koordinator, kontaktperson WebSak, VP/årsverkkartlegging/årsrapport, internasjonal møtekalender og ukerapportering (fredagslisten). Sekretær reguleringsmøtet, veileder instruktør av lærlinger på Ressursavdelingen. Forværelse/telefon/post, kontaktperson ACOS-web

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen