På fisketur inne

Du treng: Forheng, stong, hyssing, kleklype og utklipte fiskeartar på papir eller figurar som du kan kjøpe i leikebutikk.

Denne leiken liknar på «fiskedam».

  • Sett opp eit slags forheng eller vegg.
  • Bind ein hyssing fast i ei stong. I enden av hyssingen bind du ei kleklype. Dette blir ei slags fiskestong.
  • Bak forhenget har ein av dykk ei korg med mange artar av fisk og skaldyr (i papir eller plastfigurea).
  • I tur får barna kaste «sluken»/kleklypa over forhenget/veggen. Den som fiskar kan fortelje kva art ho/han har fått på «kroken».
Oppdatert: 16.05.2017