Gravekonkurranse

Konkurranse: Kor lang tid treng ein fjæremark for å grave seg ned?

Du treng: Spade og stoppeklokke

  • På ei sand- eller mudderstrand grev du opp fem levande fjæremark. (Ekskrementhaugane av sand eller mudder viser kvar dei held til.Grav eit djupt spadestikk for å få tak i fjæremark.)
  • Legg dei på fuktig sand og observer kva dei gjer for å grave seg ned.
  • Ta tida på dei, og sjå kven av dei som er raskast.
Oppdatert: 12.06.2017