Barnesongar om fisk

De tre små fisk

Foto © Fiskeridirektoratet

Har du hørt historien om de tre små fisk.
Den ene svømte bryst og den andre svømte rygg,
den tredje vet jeg ikke for han var veldig stygg.
De svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt

Ro, ro til fiskeskjær

Ro, ro til fiskeskjær
mange fisker får vi der:
En til far og en til mor
en til søster og en til bror
Og to til den som fisken dro og det var vesle ...

Ro, ro til fiskeskjær
hva slags fisker får vi der?
Laksen feit og flyndra brei
torsken grå og silda små
og ålen stor og lang som så og ålen stor og lang som så

Lofottorsken

En ekte lofottorsk jeg er, for jeg er født i Henningsvær

Fadderullan dei fadderullan dei fadderullan dullan dei

Den gang var jeg et torske-egg, nå er jeg voksen torsk med skjegg

Fadderullan dei ...

Nå er jeg selv blitt torskefa, og hundre tusen barn jeg har

Faderullan dei ...

Da jeg var lite torskebarn, jeg passet meg for krok og garn

Fadderullan dei ...

Jeg gjemte meg for sild og sei, for alle ville spise meg

Faderullan dei ...

Men nå er jeg blitt stor og sle, nå er det meg som spiser dem

Fadderullan dei ...

Oppdatert: 22.05.2017