Mengd teiner og ruser

Som fritidsfiskar kan du fiske etter hummar med inntil 10 hummarteiner per person og per båt. Det betyr at dersom fleire personar fiskar frå same båt, eller dersom éin person fiskar med fleire båtar, kan du uansett ikkje bruke meir enn 10 hummarteiner.

Mengd teiner for hummar og mengd ruser for fisk kan heller ikkje overstige 10 stykke totalt i hummarfiskeperioden, fordi ruser er ein effektivt fangstreiskap for hummar. Men - du kan i tillegg bruke inntil 10 andre teiner, for eksempel krepse- og krabbeteiner.

Hvis du bruker både 10 hummerteiner og 10 andre teiner i hummarfiskeperioden, kan du kun fange hummar med hummarteinene.

Meir om reglane for fiske med ruser

Oppdatert: 20.09.2020