Fredings- og bevaringsområde for hummar

Det er etablert 51 fredingsområder for hummer per 1. oktober 2020. I tillegg er det fire bevaringssoner i Tvedestrand kommune hvor det også er forbudt å fiske hummer.

For deg som fiskar er det små eller ingen forskjellar på fredingsomåde og bevaringssone, anna enn varigheita på bestemmelsen for det aktuelle området.

Fredningsområde er eit vanleg forvaltingsverktøy, mens bevaringssoner er område som er oppretta for forsking i Tvedestrand kommunar.
Bevaringssonene i Tvedestrand er avgrensa i varigheit.

Fredingsområda i kart

Du kan zoome inn og ut av kartet for å sjå dei ulike fredingsområda og bevaringssonene.

Test embedda kart

Oppdatert: 29.09.2020